SALEZJANIE KS. BOSKO W SZWECJI
AKTUALNY STAN DZIALALNOSCI SALEZJANÓW
Z PROWINCJI SW. WOJCIECHA Z SIEDZIBA W PILE
W SZWECJI (2004 r.)