SALEZJANIE KS. BOSKO W SZWECJI

SALEZJANSKI OSRODEK DOKUMENTACJI DUSZPASTERSTWA W SZWECJI

Salezjanski Osrodek Dokumentacji Duszpasterstwa w Szwecji powstał w 1998 roku w Sztokholmie. Inicjatywa zrodziła sie jako odpowiedz na rosnace zainteresowanie osrodkow historycznych i archiwalnych praca polskiego duchowienstwa w Szwecji - w srodowisku emigracyjnym oraz w duszpasterstwie ogolnoszwedzkim. Wraz ze zblizajacym sie wowczas jubileuszem 50 lecia powstania Diecezji Sztokholmskiej (1953 – 2003), przypadajaca w tym samym czasie 50 rocznica powstania Polskiej Misji Katolickiej w Szwecji oraz nadchodzacym jubileuszem 75-lecia obecnosci Salezjanow w Szwecji (2005 r.) napływały do polskich osrodkow duszpasterskich listy z archiwow koscielnych i panstwowych, a także pojawiali sie studenci i doktoranci proszacy o udostepnienie dokumentacji, swiadectw, fotografii, statystyk obrazujacych działalnosc religijna, społeczna i kulturalna polskich ksiezy i siostr zakonnych oraz katolikow pochodzenia polskiego w Szwecji. Dokumentacja taka tylko czesciowo istnieje przy placowkach PMK w formie umozliwiajacej prowadzenie naukowych poszukiwan i badan. W duzej czesci jest ona własnoscia osob prywatnych. W miare mozliwosci staramy sie ja gromadzic, porzadkowac, dokonywac klasyfikacji, segregacji, czesciowej konserwacji, a takze lokalizacji osob posiadajacych jakiekolwiek zbiory prywatne.

Zadaniem SODD w Szwecji jest uchronienie od zniszczenia, zabezpieczenie i zgromadzenie udokumentowanych swiadectw obecnosci duchowienstwa polskiego w Szwecji. Z tej racji bardzo prosimy o przekazywanie listow, wspomnien, zdjec, artykułow prasowych (w dowolnej formie np. oryginały, kserokopie, dyskietki, CD) lub informowanie, gdzie lub u kogo sie one znajduja.

Ks. dr Mariusz Chamarczuk SDB
mariusz.sdb@bostream.nu

Ks. mgr Ryszard Flakiewicz SDB
ryszard.sdb@bostream.nu

Adres:
Salesianer (SODD)
Folkungagatan 46 D Box 4163
102 64 Stockholm
Sverige

 

STAN ZBIOROW DO ROKU 2004

I Sprawozdania z dzialalności duszpasterskiej z lat 1945 – 1950, 1951 – 1960, 1964 – 1968.

II Artykuły z prasy szwedzkiej o koscielnej dzialalnosci Polakow w Szwecji.

III Dokumentacja powstania Polskiej Kwatery na cmentarzu w Malmö.

IV Zdjecia z uroczystosci patriotycznych i religijnych z lat 1945-90.

V Egzemplarze pisma „ZNAK“ wyd. przez B. Kurowskiego w Lund, w latach 1946-1948.

VI Biuletyn społeczno-religijny „Na posterunku” wyd. przez B. Kurowskiego w Lund.

VII Biuletyn PMK w Sztokholmie pt. „WIERZE” 1983 – 1997.

VIII Egzemplarze „Gonca Katolickiego” wyd. przez Zwiazek Polskich Katolikow w Göteborg.

IX Korespondencja urzędowa z lat 1980 – 2004:

X Kroniki spisane lub fotograficzne prowadzonej działalnosci duszpasterskiej:

XI Swiadectwa, prosby, listy, dowody działalnosci charytatywnej prowadzonej przez duchowienstwo polskie w Szwecji w latach 1945–2004.

XII Dokumentacja Pomnika Katynskiego przy Johannes kyrka w Sztokholmie

XIII Wypisy z Szwedzkiego Archiwum Panstwowego odnoszace sie do sladow pracy polskiego duchowienstwa w Szwecji.

XIV Informacje o duchowienstwie polskim w Szwecji.

XV Biblioteczka o tematyce koscielno-polonijnej.